Mind, Body & Soul

De agressie in de maatschappij is niet meer uit te bannen. Hierin berusten is niet de filosofie van trainingsbureau Mind, Body and Soul. Vanuit onze ervaring hebben wij trainingsprogramma’s ontwikkeld voor een ieder die bedrijfsmatig met mensen en mogelijk met agressie in aanraking kan komen. Deze trainingsprogramma’s worden samengesteld in overleg met u. Hierbij zullen wij trachten te bewerkstelligen dat u een andere gedachten krijgt over agressie en hoe u daar lichamelijk op reageert (Mind en Body). Hierdoor zult u zich zekerder gaan voelen in uw dagelijkse werkzaamheden en minder stress ondervinden (Soul).

Tevens trainen wij Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) voor hun jaarlijkse verplichte examen (RTGB).

Trainingen

Voor de trainingen/opleidingen van Mind, Body and Soul b.v. heeft u geen bepaalde vooropleiding nodig. De opleidingen die Mind, Body and Soul verzorgen zijn certifcerings trainingen/opleidingen en leveren geen diploma op. De opleidingen van Mind, Body and Soul b.v. hebben geen specifiek niveau en zijn daarom voor een ieder toegankelijk.

Studiebelasting: Alleen voor de RTGB training is er een studiebelasting van 4 uren. Voor de overige trainingen en opleiding staat geen studiebelasting.