Trainingen

Trainingen keuze menu:

Weerbaarheidstraining/Agressietraining keuze menu:

Weerbaarheidstraining/Agressietraining op maat

Weerbaarheidstraining/Agressietraining:

De veranderingen in de maatschappij, qua agressie en geweld is niet meer terug te draaien. Moet je hier dan in berusten? Wij vinden van niet.

Wist u dat uw bedrijf volgens de Arbeidsomstandighedenwet (artikel 4) verplicht is om een beleid te voeren met betrekking tot agressie, geweld en seksuele intimidatie.

Onze filosofie is dat als je jezelf geestelijk en fysiek weerbaarder maakt, je meer opgewassen bent tegen de  veranderingen in de maatschappij. Hierdoor zal je meer zelfvertrouwen krijgen en dit ook uitstralen. Meer zelfvertrouwen leidt tot minder stress. Minder stress leidt tot meer plezier in wat je doet. Dit leidt tot een betere lichamelijke en geestelijke gesteldheid en minder ziekteverzuim.

Hierop heeft MIND, BODY & SOUL voor verschillende doelgroepen een weerbaarheidstraining ontwikkelt.  Tijdens deze trainingen zal aandacht besteed worden aan stress, houding, uitstraling en fysieke weerbaarheid.

Wij zullen regelmatig gebruik maken van casuïstiek trainingen. Deze zullen geanalyseerd worden en mogelijk advies zal volgen. 

Voorafgaand aan de trainingen zullen wij altijd eerst een bezoek bij uw bedrijf afleggen en met u een gesprek aangaan betreffende de training. Op deze wijze krijgt zowel u als wij een inzicht in elkaars wereld en kunt u uw wensen betreffende de trainingen bij ons kenbaar maken.

Heeft dit allemaal uw interesse gewekt klik dan de doelgroep waaronder u valt aan, mocht uw doelgroep hier niet bij staan, klik dan “weerbaarheidstraining op maat” aan.

Weerbaarheidstraining/Agressietraining voor docenten:
De maatschappij wordt steeds agressiever en gewelddadiger. Hellaas zien wij dit ook bij leerlingen terug. Deze agressie kan dan gekeerd zijn tegen mede leerlingen, maar ook tegen de docent van hun school.
Dit gebeurt niet dagelijks, maar het zal je maar gebeuren!
Werken en leven met dat gevoel kan spanning met zich meebrengen.

Om deze spanning weg te nemen heeft trainingsbureau  MIND, BODY AND SOUL een fysiek weerbaarheidsprogramma ontwikkeld.
In dit programma wordt geleerd wat stress is, wat dit met je lichaam en je reactie doet en hoe kan je daar dan mee kunt omgaan. Tevens worden er zelfverdedigingtechnieken aangeleerd.  Dit zijn onder andere technieken om vechtende leerlingen van elkaar te scheiden en technieken om vechtende groepen van elkaar te scheiden.
De technieken die wij u aanleren zijn niet geënt op het toepassen van geweld, maar heel duidelijk op het feit dat het geweld ophoudt.

Onze visie over het aanleren van technieken is:
Kunnen wij u een techniek niet binnen 1 a 2 minuten aanleren, dan is hij niet toepasbaar.

Verschillende scholen hebben met verschillende problematiek te maken.  Mede daarom worden de trainingen op locatie gegeven en wordt het trainingsprogramma “op maat” aangeboden.


 

Weerbaarheidstraining/Agressietraining voor gemeente ambtenaren/hulpverleners:
De maatschappij wordt steeds agressiever en gewelddadiger. Zeker tegen mensen die in aanraking komen met mensen in het publiekdomein. Of je nu werkzaam bent als toezichthouder, parkeerwachter, sociale dienst, ambulancemedewerker, brandweerman of als baliemedewerker. Zodra agressie tegen jou gekeerd is of als deze mogelijkheid bestaat, zal dit een mate van spanning met zich meebrengen.
Trainingsbureau MIND, BODY AND SOUL heeft voor deze beroepsgroepen een fysiek weerbaarheidsprogramma ontwikkeld. In dit programma wordt geleerd wat stress is, wat dit met je lichaam en je reactie doet en hoe kan je hier dan mee kunt omgaan (zie foto). Tevens worden er zelfverdedigingtechnieken aangeleerd. De technieken die wij u aanleren zijn niet geënt op geweld toepassing, maar heel duidelijk op het feit dat het geweld ophoudt. Onze visie over het aan leren van technieken is:
Kunnen wij u een techniek niet binnen 1 a 2 minuten aanleren, dan is hij niet toepasbaar.
Onze lessen bestaan uit het aanleren van de technieken en het trainen van deze technieken in casuïstiek. Tevens zal er aandacht besteedt worden aan taak verdeling in teamverband.

Weerbaarheidstraining/Agressietraining voor kinderen:

Pesten en fysiekgeweld zijn op scholen niet meer uit te bannen. Toch vinden wij dat we dat wel moeten proberen. Hoe vaak hoor je niet dat mensen, op volwassen leeftijd nog last hebben van de pesterijen van vroeger. In onze lessen zullen wij spelenderwijs kinderen op de hoogte brengen van wat de gevolgen zijn van pesterijen en van fysiek geweld. Om kinderen weerbaar te maken zullen wij in onze lessen ook aandacht besteden aan respect, houding, uitstraling en het aangeven van je grenzen. Tevens zullen wij op spelenderwijs de kinderen enkele zelfverdedigingtechnieken bijbrengen. Deze technieken zijn nadrukkelijk niet gebaseerd op geweld, maar heel duidelijk op zelfverdediging. Tevens is het een bewezen feit dat kinderen, die bekend zijn met bepaalde fysieke vaardigheden, minder snel naar het middel van vechten grijpen en kiezen voor een vreedzamere oplossing.

De mogelijkheid bestaat om jongens en meisjes apart les te geven, dit kan als voordeel hebben dat beide groepen zich wat zekerder voelen. Ook zijn niet alle problemen voor beide groepen hetzelfde.
Bij jongens zie je bijvoorbeeld vaak stoer gedrag, groepsdruk en het niet accepteren van een ander zijn grens.
Bij meisjes zie je bijvoorbeeld vaak het gebrek aan zelfvertrouwen en het niet duidelijk aangeven van hun eigen grenzen.
Aan genoemde onderwerpen zal dus ook in de cursus extra aandacht worden besteed.
Aanmelden voor deze cursus kan niet individueel, maar alleen in groepen.

Weerbaarheidstraining/Agressietraining op maat:

Gezien onze kennis, vaardigheden en ervaring, zijn wij na een grondig gesprek met u over de werkzaamheden die u en/of uw werknemers verrichten, in staat om voor u een weerbaarheidstraining op maat te ontwikkelen.

De trainingen zullen altijd bestaan uit een gedeelte theorie (inzicht over wat stress is, hoe hier mee om te gaan), praktisch trainingen en casuïstiek trainingen.

 

RTGB 

keuze menu:

RTGB algemeen:

Regeling toetsing Geweldbeheersing Buitengewoon Opsporingsambtenaar (RTGB). Dit is een regeling die in 2005 verplicht is gesteld door het ministerie, voor buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) met geweldsbevoegdheden. Aan deze regeling is een toetsing verbonden. De boa moet ieder jaar aan deze toetsing voldoen. Voldoet hij/zij hier niet aan is de boa niet bevoegd om zijn geweldsbevoegdheid uit te voeren. Mocht hij/zij dit wel doen, dan zijn zowel de boa als de werkgever aansprakelijk voor het mogelijk ontstane letsel of schade.
De toetsing bestaat uit 2 onderdelen: Praktisch en theoretisch. Het praktische onderdeel is onderverdeeld in verschillende technieken afhankelijk van de categorie boa. De vragen van het theoretische onderdeel is ook afhankelijk van de categorie boa.

Per 1 januari 2011 is de aanpak van het examen veranderd. Dit examen is meer praktijk gerichter en is veel meer gericht op samenwerking. Het theorie gedeelte is hetzelfde gebleven.

• Cat.1: (Bevoegd tot gebruik geweld)
• Cat.2: (Zelfde bevoegdheden als Cat.1 + fouilleren)
• Cat. 3: (Zelfde bevoegdheden als Cat.2 + handboeien)
• Cat. 4: (Zelfde bevoegdheden als Cat.3 + wapenstok)

(zie specificaties)
De trainingen worden verzorgd door gecertificeerde docenten, bovendien is Harriot landelijk examinator voor RTGP/RTGB en zodoende zeer op de hoogte van de eisen gesteld aan de uitvoering van de examens.
De aanmelding en de administratie betreffende de examens wordt door ons verzorgd. Wij zullen voor u in de gaten houden dat uw boa op tijd geëxamineerd wordt en wanneer hij weer voor zijn volgende examen op moet. U hebt hier dus geen omkijken naar.

Prive studiebelasting: 4 uren

De RTGB trainingen worden afgesloten met een Examen. Dit examen wordt afgenomen door "De politieacademie". Wij doen er natuurlijk alles aan om u voor dit examen te laten slagen, maar mocht u toch zakken voor dit examen is er een kans voor een herexamen. Hoe vaak u herexamen mag doen is afhankelijk van uw eigen organisatie.

RTGB Praktisch:

De jaarlijkse praktijktoets bestaat uit verschillende onderdelen. Dit is afhankelijk van onder welke categorie uw boa of u als boa valt.

Cat.1: (Bevoegd tot gebruik geweld)
Onderdelen:
• Verdedigen en aanvallen
                    - uitvoeren van armtechnieken
                    - uitvoeren van beentechnieken
                    - weren, blokkeren en ontwijken
• Duoprocedure aanhouden
                    - afspraken maken/samenwerken
                    - uitvoeren controletechniek
                    - uitvoeren scan
• Professionele beroepshouding
                    - waarschuwen voor geweld en mededeling aanhouden
                    - houding en afstand t.o.v. verdachte
                    - communiceren met medekandidaat/verdachte
                    - subsidiair en proportioneel optreden

Cat.2: (Zelfde bevoegdheden als Cat.1 + fouilleren)
Onderdelen:
• Zelfde als Cat.1
• Bij de duoprocedure aanhouden zal een veiligheidsfouillering moeten worden toegepast

Cat. 3: (Zelfde bevoegdheden als Cat.2 + handboeien)
Onderdelen:
• Zelfde als Cat.2
• Gebruik handboeien (dit zal in een casus worden uitgevoerd, waarbij de techniek wordt beoordeeld)
• Bij de duoprocedure aanhouden zal men net als bij cat.2 een veiligheidfouillering moeten laten zien en men moet de handboeiprocedure uitvoeren 

Cat. 4: (Zelfde bevoegdheden als Cat.3 + wapenstok)
Onderdelen:
• Zelfde als Cat.3
• Gebruik wapenstok
                  - Slag met de korte wapenstok
                  - Hak met de korte wapenstok
                  - Stoottechnieken met de korte wapenstok

Alle genoemde toets onderdelen zullen in de praktijk trainingen aanbod komen. Tevens zal in de training een of meerdere proeftoetsen worden gedaan.
Het aantal trainingen betreffende het praktische gedeelte is in overleg met de opdrachtgever. Wij zullen hierin u graag adviseren.

RTGB theoretisch:

De jaarlijkse theorietoets bestaat uit verschillende vragen. Dit is afhankelijk van onder welke categorie uw boa of u als boa valt.

Cat. 1: (Bevoegd tot gebruik geweld)
Cat. 2: (Zelfde bevoegdheden als Cat.1 + fouilleren)
Cat. 3: (Zelfde bevoegdheden als Cat.2 + handboeien)
Cat. 4: (Zelfde bevoegdheden als Cat.3 + wapenstok)

De vragen op de toets zullen betrekking hebben op de door de boa gebruikte geweldsmiddelen.
Wij zullen enkele theorie lessen geven, in de lessen zal uitgebreid ingegaan worden op de Ambtsinstructie. Grondwet, Politiewet en Strafrecht zullen ook enigszins aanbod komen. Tevens zullen wij een of meerdere proeftoetsen afnemen. Hierdoor krijgt de cursist inzicht op de wijze van toetsen.
Het aantal trainingen betreffende het theoretische gedeelte is in overleg met de opdrachtgever. Wij zullen hierin u graag adviseren.

RTGB Examen:

Het jaarlijkse examen bestaat uit 2 onderdelen: Praktisch en theoretisch.
Het praktische gedeelte is onderverdeeld in verschillende technieken afhankelijk van de categorie boa.
Het theoretische gedeelte is ook afhankelijk van de categorie boa.

• Cat.1: (Bevoegd tot gebruik geweld)
• Cat.2: (Zelfde bevoegdheden als Cat.1 + fouilleren)
• Cat. 3: (Zelfde bevoegdheden als Cat.2 + handboeien)
• Cat. 4: (Zelfde bevoegdheden als Cat.3 + wapenstok)

De vragen van het theoretisch gedeelte hebben alleen betrekking op de door de boa gebruikte geweldsmiddelen.
De aanmelding en de administratie betreffende de examens wordt door ons verzorgd. Wij zullen voor u in de gaten houden dat uw boa op tijd geëxamineerd wordt en wanneer hij/zij weer voor het volgende examen op moet. U hebt hier dus geen omkijken naar.
Tijdens de examendag zal er ,ter ondersteuning van uw medewerker, de gehele dag een trainer van MIND, BODY & SOUL aanwezig zijn. Tevens zal een uur voor aanvang van ieder examen nog getraind worden.

SGO

SGO bij honden (Situatie gericht optreden bij honden):

De handhaver krijgt steeds meer taken, één hiervan is het handhaven bij het uitlaten van honden. Hierbij is men vaak afgeleid door de hond of men is niet gewend aan de omgang met honden. Nu heeft trainingsbureau Mind, Body & Soul in samenwerking met een erkend speurhondengeleider en hondenpsycholoog een training ontwikkeld waarbij de handhaver verschillende handreikingen en tips krijgt, om dat werk wat hij door ontwetendheid of onzekerheid graag vermijd toch op een juiste en adequate wijze weet af te handelen. Men leert hier enkele karakters van honden, hoe deze mogelijk reageren, wat men wel en niet kan en mag doen op het moment dat de hond op de handhaver reageert. Na een dagdeel theorie zal in het middag gedeelte daadwerkelijk de confrontatie met de hond en zijn baas plaats vinden. Hierbij zal de handhaver in daadwerkelijke situaties geplaatst worden.
Ook voor deze training geldt dat wij voorafgaand aan de training eerst met u in gesprek zullen gaan over de problematiek bij uw handhavers, waarbij wij dan in samenwerking met u tot een training op maat komen.

Overval training:

Deze training geeft u en uw werknemer handvatten, mocht datgene wat u niet wilt toch gebeuren. Een overval. Tijdens deze training geven wij u tips en tools wat u wel en niet kan en mag doen op het moment van een overval.
Wij leren u in een theorie gedeelte wat stress is en wat dat met uw lichaam doet. Tevens leren wij u hoe u hiermee om kan gaan. Ook geven wij u handreikingen hoe u kunt handelen tijdens en na een overval.
In deze training zullen wij u technieken leren welke u daarna kunt toepassen in een praktijk gerelateerde casus. Bij deze casus zullen wij gebruik maken van acteurs.
Na deze training zult u, uw werknemer en uw klant zich veiliger voelen in uw zaak. Dit verlaagt tevens de ziekmeldingen binnen uw bedrijf. Ook krijgt u handreikingen om een goed signalement te formuleren van de dader. Dit verhoogt de pakkans van de crimineel.
Net als onze andere trainingen zullen wij voorafgaand aan een training eerst met u in gesprek gaan, waar uw behoeften liggen. Samen met uw wens en onze kennis komen wij dan tot een op maat gemaakte training.

Communicatie, conflictbeheersing en bejegening:

Voor mensen die een beroep hebben waar ze met klanten en/of collega’s te maken hebben wordt communicatie en bejegening steeds belangrijker.

 “Op een respect – en kwaliteitsvolle wijze communiceren waarbij de ander zich écht gehoord en begrepen voelt, en op een manier die recht doet aan beiden .“

Deze training geeft de medewerker inzicht in de wijze waarop hij/zij communiceert en hoe hij/zij elkaar en de klant behandeld. Na een theoretisch gedeelte waarin theorie afgewisseld zal worden met interventie oefeningen, zal de theorie in de praktijk worden gebracht middels casuïstiek training. In deze casuïstiek zal gebruik gemaakt worden van een acteur.

Binnen de training zal aandacht worden besteed aan:

  • Houding, uitstraling en stemgebruik
  • Agressief en assertief communiceren
  • Ik-boodschap
  • Soorten agressief gedrag
  • De-escalerende communicatie

Groepsdynamica:

Mind, body & Soul organiseert groepsdynamische trainingen voor groepen, teams, organisaties en scholen.
De duur van deze trainingen is afhankelijk van de wens van de klant. Samenwerking, communicatie, teamrollen, empathisch vermogen, houding en gedrag, zijn onderwerpen die belangrijk zijn binnen onze trainingen. Door de oefeningen steeds te evalueren en terug te koppelen naar praktische situaties, krijgt ieder meer inzicht in zijn eigen en elkaars handelen. Bovendien leer je elkaars kwaliteiten optimaal te benutten. De trainingen zijn fysieke trainingen waarbij theorie als een rode draad door de trainingen heen loopt. Deze trainingen kunnen op elk niveau gegeven worden. Zoals alle trainingen zal Mind, body & soul vooraf een intakegesprek met u houden waar uw wensen en onze mogelijkheden samengevoegd worden tot een geweldige training op maat!

Stressmanagement:

Stress is de ziekte van deze tijd. Het posttraumatisch stresssyndroom ligt bij sommigen op de loer. Dit kan door een acuut stressmoment, maar ook door iets wat zich in de loop van de tijd heeft opgebouwd ( problemen thuis, problemen op het werk, buren ruzie, uitzending naar oorlogsgebieden enz.). Als je je stress kunt reduceren heb je in deze maatschappij een streepje voor. Je lichamelijke en geestelijke gesteldheid zullen dan in balans blijven. Hier door zal het ziekte verzuim dalen. In onze trainingen geven wij mensen inzicht wat stress is. Wat doet dit met je lijf en geest en hoe kan je hiermee omgaan.
Tijdens de trainingen is de theorie als een rode draad verweven binnen het geheel. Tevens zullen wij gebruik maken van videotraining en trainen in casuïstiek. Hierdoor krijgt de kandidaat inzicht in zijn eigen handelen en kan hij/zij door feedback en coaching, de technieken sneller toepassen. Voorafgaand aan de trainingen zal er een intakegesprek plaatsvinden waarin we samen met u de problematiek in kaart brengen en de onderwerpen welke u in het trainingsprogramma wilt hebben zullen bespreken. Na elke training zal er geëvalueerd worden. Hierdoor kunnen wij u een uitgebalanceerd programma op maat bieden, waar u en uw medewerkers de vruchten van zullen plukken.

B-Fit:

B-fit is een gezond en fitheidprogramma voor bedrijven. Binnen dit programma is het accent gelegd op bewegen. Dit kan op allerlei niveaus en op allerlei manieren. Ook de aspecten van gezondheid krijgen binnen dit programma uitgebreid de aandacht. (voeding, stoppen met roken, kwaaltjes, blessures, enz) Een gezondere en fittere medewerker is minder vermoeid, heeft minder last van stress, kan problemen op het werk en thuis beter het hoofd bieden, zit beter in zijn/haar vel en heeft meer plezier in de dagelijkse activiteiten. Dit leidt uiteindelijk tot minder ziekteverzuim.

Trainingsbureau Mind, Body & Soul, heeft de ervaring dat samen bewegen de sociale binding binnen een bedrijf bevorderd. Dit verhoogt het sociaal kapitaal van uw bedrijf, waardoor drempels binnen het bedrijf verlaagd worden, men elkaar eerder aanspreekt op gedrag en samen naar oplossingen zoekt voor ontstane problemen.
De frequentie en de duur van het programma is afhankelijk van de wensen van het bedrijf.
Ieder B-fit programma wordt daarom, na een intakegesprek, op maat aangeboden. Gedurende het programma zal er regelmatig geëvalueerd worden.